Co nowego czeka nas w ulgach podatkowych w 2016?

wypełnij pit online

Jedną z ważniejszych zmian, które nadejdą w ulgach podatkowych jest stopniowa likwidacja tzw. ulgi internetowej. Początkowo, z tytułu tej ulgi, można było odliczyć sobie od dochodu nawet 760 zł, a co za tym idzie zaoszczędzić 140 zł rocznie. Teraz odliczenie przysługiwać będzie tylko przez okres najwyżej dwóch, kolejno następujących po sobie lat.. Nadal możemy natomiast odliczyć od dochodu maksymalnie kwotę 760 zł.
Inną istotną zmianą są większe ulgi rodzinne. Rząd zdecydował się na promocję rodzin wielodzietnych i konsekwentnie stosuje idące za tym zmiany w polityce podatkowej państwa. Więcej zyskują rodziny z co najmniej trójką dzieci, ponieważ ulga zwiększa się z każdym kolejnym dzieckiem o dwadzieścia procent. Ulga na pierwsze i drugie dziecko pozostaje bez zmian. Rodziny, które posiadają tylko jedno dziecko, a ich dochód przekracza 112 tys. nadal pozostaną bez jakiejkolwiek rodzinnej ulgi podatkowej.

Niestety nadal przewidziano ograniczenia w dostępie do ulgi dla osób samotnie wychowujących dziecko w konkubinacie. Rodzic skorzysta z ulgi, jeśli jego dochody nie przekroczą 56 tys. Inna jest sytuacja rodzica, który rzeczywiście samotnie wychowuje dziecko. Jego limit będzie taki, jak w przypadku małżeństwa, czyli 112 tys.

Zmiany obejmują nie tylko limity, ale również system dopłat. Fiskus dopłaci rodzicom do pełnego limitu odpisu, jeśli zabraknie im podatku do odliczenia całej ulgi. Tym sposobem rodzice będą mogli odpisać 100 procent ulgi. Do czasu tych zmian, gdy rodzice zarabiali zbyt mało i brakowało podatku na odliczenie całej ulgi, część ulgi im przepadała. Teraz kwota tego dodatkowego wsparcia finansowego będzie traktowana jak nadpłata podatku.

Dużo ulg pozostaje bez zmian. Na pewno nowości są też ułatwienia związane ze składaniem deklaracji PIT. Nadal można składać je przez system e deklaracja 2014 . Nowością jest możliwość skorzystania z wstępnie wypełnionego formularza. Po zalogowaniu się na odpowiednią stronę internetową – czyli Portal Podatkowy Ministerstwa Finansów – możemy znaleźć formularz PIT 37 już wypełniony w części danych dotyczących uzyskanych przez nas przychodów, kosztów oraz podatku. Formularz należy jednak dobrze sprawdzić i uzupełnić w przypadku, gdy jesteśmy uprawnieni do ulg.