Darowizna na cele pożytku publicznego a rozliczenie PIT

Osoby przekazujące darowizny rzeczowe lub pieniężne na określone cele pożytku publicznego mogą skorzystać z odliczenia owej kwoty od dochodu w swej rocznej deklaracji podatkowej. Jak to zrobić? I czy może to uczynić każdy podatnik? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym krótkim artykule.

Kto skorzysta z tego odliczenia?

Podatnik, który w danym roku podatkowym przekazał dowolną darowiznę wybranej przez siebie organizacji, która realizuje cele pożytku publicznego, ma możliwość dokonania odliczenia owej darowizny od dochodu.

Odliczanie darowizny

monitorowanie-zysk-ksiegowy-laptop-zdjecie_1232-3780Jak to zrobić? Wystarczy w swoje rozliczenie PIT online 2016 albo też w formularz wydrukowany wpisać łączną kwotę owych odliczeń. Należy również uzupełnić odpowiedni załącznik, czyli PIT/O. Które dane trzeba podać? Pamiętajmy, że aby prawidłowo uzupełnić deklarację podatkową i móc skorzystać z odliczenia, należy wpisać kwotę darowizny, która została przekazana, wysokość odliczenia, jak również dane identyfikacyjne obdarowanego (w tym przede wszystkim adres i oczywiście nazwę tej instytucji).

Odliczenie owo może być dokonane tylko na podstawie dowodu wpłaty na konto bankowe obdarowanego. Nie jest więc potrzebne przykładowo oświadczenie o przyjęciu środków pieniężnych. Chyba że darowizna była rzeczowa – w tym przypadku musi być potwierdzona dokumentem (np. umową darowizny poświadczoną u notariusza) określającym jej wartość, jak również oświadczeniem o przyjęciu darowizny przez obdarowanego.

Cele darowizny

Co istotne, darowizna, którą chcemy odliczyć od podatku w rozliczeniu PIT online, musi spełniać określone cele społeczne, np. charytatywne, na rzecz osób niepełnosprawnych, emerytów, mniejszości etnicznych i narodowych itp. Lista wszystkich celów dostępna jest na wielu stronach internetowych. Więcej informacji na ich temat udzielą także urzędnicy pracujący w Urzędach Skarbowych. Ważny jest także fakt, iż nie można odliczyć darowizn przekazanych osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz nieprowadzącym działalności gospodarczej powiązanej np. z produkcją tytoniu, alkoholu i innych środków odurzających.