Dowiedz się, jakie będą progi i wysokości podatków w 2017 roku

Progi podatkowe to inaczej stawki procentowe podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyróżniamy pierwszy i drugi próg podatkowy. Sprawdź w poniższym artykule, jakich kwot dotyczy który próg oraz dowiedz się, jak zmieniły się wysokości podatków w 2017 roku.

Dwa progi podatkowe

Jak już wspomniano, w rozliczeniu PIT 2016 wyróżniamy pierwszy i drugi próg podatkowy, czyli odpowiednio 18% oraz 32%. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które w zeszłym roku podatkowym uzyskały dochód poniżej 85 528 zł, wpisują się w pierwszy próg podatkowy. Zapłacą więc daninę w wysokości 18%, skorygowaną o wskazaną kwotę zmniejszającą (czyli 556,02 zł w 2017 roku). Natomiast jeżeli podatnik przekroczył wspomniany wyżej próg, zapłaci 14.839,02 zł (kwota ta wynika z 18% podatku, który należny jest w przypadku pierwszej stawki podatkowej, zmniejszonego o podatek z kwoty 556,02 zł), a także 32% od kwoty 85 528 zł. Kwota 556,02 zł odpowiada natomiast dochodowi, który nie powoduje obowiązku zapłaty podatku, czyli 3 091 zł.

calculator-1163491_640Nowość – zmiany wysokości podatków

Podczas gdy w 2017 roku progi podatkowe pozostają bez zmian w stosunku do roku ubiegłego, to nowością są wysokości podatku. Uległy one zmianie za sprawą wyższej kwoty wolnej od podatku. Kwota ta, wpisywana w rozliczenie PIT w 2018 roku, wyniesie więc:

– 1 188 zł – dla podstawy obliczenia podatku poniżej 6 600 zł;

– 1 188 zł zmniejszone o kwotę wyliczoną wg wzoru 631,98 zł x (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) : 4 400 zł – dla podstawy obliczenia podatku powyżej 6 600 zł i poniżej 11 000 zł;

– 556,02 zł – dla podstawy wyliczeń podatkowych  powyżej 11 000 zł i mniej niż 85 528 zł;

– 556,02 zł zmniejszone o wysokość wyliczoną wedle wzoru: 556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) : 41 472 zł – dla podstawy obliczeń podatku w przedziale od 85 528 do 127 000 zł.

Waloryzacja kwoty wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku będzie jednakże waloryzowana w kolejnych latach i może się zmieniać na przykład ze względu na wzrost kwoty, która odpowiada minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa domowego (ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych).