Kto jest zwolniony z rozliczania pit

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że rozliczenie roczne pit obowiązuje wszystkie osoby, które osiągnęły  przychody w roku podatkowym. Czy w przypadku braku zarobków w 2017 roku, lub niskich dochodach mieszczących się w kwocie wolnej od podatku musimy składać pit2018?

Osoby fizyczne, które nie mają żadnych przychodów, jak np. niepracujące osoby będące na utrzymaniu współmałżonka, studenci na utrzymaniu rodziców, nie mają obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych. Natomiast osoby, które zarobiły jakąkolwiek kwotę, muszą złożyć deklarację roczną. Może się zdarzyć, że koszty uzyskania przychodu obniżą dochód do wysokości nieprzekraczającej kwoty wolnej od podatku, a nawet przekroczą przychód.   Wtedy w deklaracji pit nie wykażemy podatku do zapłacenia, a nawet możemy wykazać stratę. Jednakże deklarację musimy złożyć.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku przedsiębiorców. Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie są zwolnione z obowiązku rozliczenia rocznego z fiskusem nawet w przypadku zerowego przychodu. Muszą wtedy złożyć zerową deklarację podatkową. Deklarację składają też w przypadku niskich dochodów w granicach kwoty zwolnionej lub w przypadku poniesionej straty.

Ustawodawca przewiduje też sytuacje, gdy mimo uzyskiwania przychodów, podatnik nie musi składać deklaracji rocznych. Może skorzystać z takiego uprawnienia, jeśli złoży do zakładu pracy przed  10 stycznia oświadczenie PIT-12, na podstawie którego obowiązek rozliczenia pit za podatnika przejdzie na pracodawcę, czyli płatnika.  W takim przypadku pracodawca będzie musiał rozliczyć przychody pracownika na formularzu PIT-40 do końca lutego. PIT-12 mogą składać podatnicy, którzy uzyskiwali przychody od jednego pracodawcy. Minusem takiego rozwiązania jest niemożność skorzystania z żadnych ulg podatkowych oraz rozliczania na preferencyjnych warunkach przewidzianych dla małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci. Podatnik mimo złożenia oświadczenia PIT-12 może zmienić zdanie i rozliczyć się z fiskusem samodzielnie do końca kwietnia. W takim przypadku ma możliwość skorzystania z ulg i odliczeń oraz preferencyjnych warunków rozliczenia.

Osoby otrzymujące renty i emerytury oraz inne świadczenia z ZUS nie muszą składać oświadczenia PIT-12.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych do końca lutego przesyła do podatników oraz do urzędów skarbowych informacje podatkową PIT-40/11A, która ma rangę rozliczenia rocznego. Jeżeli dana osoba w roku podatkowym osiągała dodatkowe przychody lub chce skorzystać z ulg podatkowych, musi złożyć do urzędu skarbowego deklarację PIT-37 lub PIT-36  w terminie do końca kwietnia. Dane z PIT-40/11A należy wtedy ująć w odpowiedniej deklaracji.

PIT-12 mogą składać pracownicy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, świadczeniobiorcy z Funduszu Pracy, emeryci i renciści otrzymujący świadczenia z zagranicy za pośrednictwem płatnika (np. banku), stypendyści, osoby tymczasowo aresztowane lub skazane,  osoby otrzymujące świadczenia integracyjne i in.

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy i otrzymujące zasiłek dla bezrobotnych otrzymają PIT-11 i na jego podstawie muszą rozliczyć się z fiskusem do końca kwietnia. Natomiast osoby otrzymujące zasiłki dla najbiedniejszych z pomocy społecznej, które to świadczenia są wolne od podatku dochodowego, nie muszą składać pit, jeśli nie mają żadnych innych źródeł przychodów.

Zwolnione z opodatkowania PIT są pewne rodzaje dochodów, których nie trzeba rozliczać w zeznaniu rocznym, jak alimenty na dzieci, diety z delegacji pracowniczych, diety za pełnienie funkcji społecznych. Jednak najczęściej nie są jedynymi dochodami i ich beneficjenci  składając zeznania z innych przychodów mogą skorzystać z programu pit 2018, rozliczenia pit 2018 online, rozliczyć pit 37 online, pit 36 online itd.