Kwota wolna od podatku i zaliczki na PIT w 2017 roku

W aktualnym, 2017 roku, zmianie ulega sposób obliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Spowodowała to zmiana kwoty wolnej od podatku. Zmiany w PIT dosięgną zarówno podatników, jak i płatników. W poniższym artykule wyjaśniamy dokładniej to zagadnienie.

Kwota wolna od podatku w 2016 roku

Kwota wolna od podatku w 2016 roku wynosi 3.091 zł. Wypełniając w obecnym, 2017 roku rozliczenie PIT 2016 online czy drogą tradycyjną, podatnik uwzględnia jeszcze ową kwotę. Wynika ona z zastosowania w ustawie o podatku PIT kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 556,02 zł, która jest odejmowana od podatku.

W życie weszła już jednak ustawa zmieniająca kwotę wolną od podatku. Podatnicy i płatnicy będą musieli ją zastosować w roku 2018, wypełniając PIT za rok 2017.

Zmiana kwoty wolnej od podatku

laptop-tablet-i-telefon-wraz-z-grafika_1232-1070Jak więc zmieniła się kwota wolna od podatku? W przypadku osób, których zarobki w tym roku wyniosą do 6.600 oraz 11.000 zł, kwota wolna od podatku zwiększy się. U osób o dochodach 11.000-85.000 zł (czyli u większości podatników) – kwota ta pozostanie na obecnym poziomie, a w wypadku dochodów rocznych od 85.000 do 127.000 zł, zmniejszy się. Natomiast dla osób o dochodach powyżej 127.000 zł, kwota zostanie zlikwidowana.

Podatnicy po raz pierwszy uwzględnią owe kwoty w deklaracji podatkowej w 2018 roku, natomiast płatnicy (pracodawcy) i przedsiębiorcy będą musieli zastosować je podczas obliczania zaliczek miesięcznych swoich pracowników już w tym roku.

Zaliczki na PIT

W przypadku podatników, których roczne dochody nie przekroczą kwoty 85.528 zł, to pracodawca (płatnik) będzie pobierał zaliczki w obecnej wysokości na PIT, pomniejszając je co miesiąc o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Suma ta wyniesie więc 46,33 zł miesięcznie, co rocznie da 556,02 zł. Płatnik nie będzie mógł uwzględniać natomiast podwyższonej wolnej kwoty, na co nie pozwolą przepisy. Rzeczywistą kwotę wolną od podatku podatnicy uwzględnią dopiero w deklaracji całorocznej. Tak więc gdy będzie ona większa niż 3.089 zł, podatnik odzyska nadwyżkę po złożeniu rocznego zeznania, w formie nadpłaty.