Musisz wykonać korektę PIT-u? Złóż ją przez Internet

W przypadku pomyłki w deklaracji PIT, niewypełnienia wszystkich obowiązkowych rubryk czy też zrobienia nieprawidłowych wyliczeń, konieczne jest wykonanie korekty zeznania podatkowego. W naszym artykule podpowiadamy, jak złożyć korektę przez internet.

 Dla kogo korekta PIT-u?

Korektę PIT-u ma obowiązek złożyć każdy podatnik, który w swej deklaracji popełnił błędy. Poprzez wykonanie rozliczenia PIT online (albo drogą tradycyjną) w formie korekty, podatnik zmienia treść pierwotnie przekazanego zeznania. Przestaje ono być obowiązujące i za właściwe urząd skarbowy uznaje tylko korektę. Jednakże w przypadku kontroli, organ kontrolny ma prawo poddać sprawdzeniu informacje, które wynikają ze skorygowanej deklaracji.

Okres przedawnienia

Korekty PIT-u można dokonywać aż do okresu jego przedawnienia, czyli z reguły przez 5 lat od końca roku, w którym złożona została deklaracja. Czyli jeśli złożyliśmy rozliczenie PIT online 2016, to możemy je korygować do końca 2022 roku.calculator-1687962_640

Korekta przez internet

Złożenie korekty przez internet jest bardzo proste. Wypełniając deklarację podatkową przez odpowiedni program, wystarczy na początku formularza zaznaczyć rubrykę „korekta zeznania”. Resztę deklaracji wypełniamy już „standardowo”, pamiętając i zważając rzecz jasna na to, aby zrobić to bez błędów i prawidłowo. Co ważne, od 2016 roku nie trzeba już dołączać załącznika ORD-ZU, w którym niegdyś pisemnie trzeba było wyjaśnić przyczyny korekty.

Skutki złożenia korekty

Głównymi i najważniejszymi skutkami korekty podatkowej są: zaniechanie kary za przestępstwo karne skarbowe (pod warunkiem, że została ona złożona terminowo oraz zapłacono odsetki skarbowe), a także obniżenie odsetek podatkowych (wówczas, kiedy zapłata ewentualnych zaległości podatku nastąpiła w czasie do 7 dni od dnia złożenia korekty i nie później niż 6 miesięcy po upływie obowiązkowego terminu na złożenie korygowanego PIT-u).

Należy pamiętać, że korektę należy złożyć na druku, który obowiązywał w roku, za który ją przeprowadzamy. To znaczy jeżeli teraz, w 2017 wykonujemy korektę za rok podatkowy 2014, to musimy zastosować formularz PIT, który obowiązywał w tamtym roku. W tym przypadku z pomocą może nam przyjść internet, w którym bez trudu odnajdziemy formularze obowiązujące w dowolnych latach.