Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatkowych

Każdego roku nawet 1% ze składanych PIT-ów zawiera różnego typu pomyłki, które kwalifikują je do odrzucenia. W tym artykule przedstawiamy najczęściej popełniane w rozliczeniach błędy i wyjaśniamy, jak się przed nimi ustrzec.

Nieaktualny druk podatkowy

Często spotkaną pomyłką, z jaką stykają się pracownicy Urzędów Skarbowych, jest wypełnienie przez podatników PIT-ów na nieaktualnym formularzu. Zazwyczaj dzieje się tak w przypadku druków papierowych, które podatnikowi zostały w domu jeszcze z zeszłego roku, ale czasem ma to miejsce nawet w sytuacji wysyłki PIT-ów online. Dlatego tak ważne jest, żeby rozliczenie PIT 2016 online wykonać w najbardziej aktualnej wersji komputerowego programu, a rozliczenie papierowe na najświeższej wersji druku.

Błędy w obliczeniach                                                                    

Równie często popełniane są różnego rodzaju pomyłki w rachunkach, np. nieprawidłowe zaokrąglanie kwot, błędne zsumowanie dochodów czy składek na ZUS lub ubezpieczenie zdrowotne itp. Dlatego tak istotne jest każdorazowe przynajmniej powtórne sprawdzenie wpisywanych sum i obliczeń.

dziewczyna-trzyma-karty-bankowej-siedzi-przy-stole_1301-2707Nieprawidłowe dane identyfikacyjne

Nierzadko zdarza się, że podatnicy podają nieprawidłowe dane personalne i identyfikacyjne, popełniając np. literówki we własnym imieniu czy nazwisku, a nawet adresie zamieszkania, czy też wpisując zły adres Urzędu Skarbowego.

Błędny NIP lub Pesel

Kolejnym błędem są literówki popełniane we wpisywanym numerze Pesel lub NIP. Nierzadko również podatnicy nie wiedzą, który z tych numerów powinni zapisać. Generalna zasada jest taka, że NIP-em powinny posługiwać się w szczególności osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, Pesel z kolei jest dla wszystkich osób fizycznych, które są objęte rejestrem Pesel. Pozornie więc reguły posługiwania się konkretnym numerem są jasne i przejrzyste, jednakże w praktyce często dochodzi do pomyłek na tym polu. Jeżeli więc nie jesteśmy pewni, co wpisać, dobrze jest zapytać kompetentną osobę w Urzędzie Skarbowym lub też poszukać informacji w internecie, na portalach podatkowych z wartościową, rzetelną wiedzą.