Najważniejsze zagadnienia związane z PIT 36

Ulgi podatkowe w zeznaniu PIT-36

Deklarację PIT-36 wypełniają osoby, które uzyskały przychody od płatnika zagranicznego, z najmu, dzierżawy, wynajmu i poddzierżawy, ze źródeł krajowych, a także z pozarolniczej działalności gospodarczej. Rozliczając się na pit 36, możemy odliczyć od podatku różne ulgi, między innymi ulgę na emeryturę – IKZE, ulgę na samochód czy też ulgę rehabilitacyjną.

W przypadku ulgi na emeryturę, maksymalne odliczenie nie może wynieść więcej niż 4866 zł, wartość odliczenia jest równa podstawie opodatkowania. Aby skorzystać z tej ulgi należy dysponować dokumentem potwierdzającym wartość pobranych lub zapłaconych składek.

W przypadku ulgi na samochód, możemy odliczyć od podatku maksymalnie 2280 zł. Aby skorzystać z tej ulgi należy posiadać takie dokumenty, jak akt własności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz skierowanie na zabiegi.

Ulga rehabilitacyjna przeznaczona jest dla osób o znacznym, umiarkowanym lub małym stopniu niepełnosprawności. Korzystając z ulgi na sprzęt rehabilitacyjny, odliczamy wysokość poniesionych wydatków, jako potwierdzenie należy posiadać dowód poniesionych kosztów, na przykład rachunki oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

Prawidłowe odliczenie ulg podatkowych w zeznaniu podatkowym PIT-36, nie dla każdego jest proste. Niektóre osoby nie są do końca pewne, czy mogą skorzystać z danej ulgi podatkowej, często nie wiedzą także, na jakim załączniku należy ją wykazać. Skutecznym rozwiązaniem jest rozliczenie pit przez internet, dzięki któremu w prosty sposób odliczymy przysługujące nam ulgi podatkowe. Program PIT pomoże nam w odliczeniu każdej ulgi podatkowej, dzięki czemu otrzymamy większy zwrot podatku. Warto rozliczać się przez Internet, tym bardziej, że wiąże się to jeszcze z wieloma innymi korzyściami. Programy PIT dostępne są bez żadnych opłat, tak więc przez Internet rozliczymy się za darmo. Szukając dobrego, rekomendowanego programu, warto zajrzeć na internetowe platformy podatnicze, właśnie tam znajdziemy godne polecenia programy, do rozliczania PIT przez Internet.

 

PIT-36 – działalność gospodarcza

Jako przedsiębiorca, rozliczasz swoje dochody na formularzu podatkowym PIT-36. Rozliczając PIT-36, musisz pamiętać o kilku ważnych zasadach, które pomogą Ci zrobić to w prawidłowy sposób.

Po pierwsze, należy skontrolować daty ujmowania kosztów podatkowych oraz wykazania przychodów. Większość dochodów wykazana jest w dacie realizacji usług czy wydawania towarów. Jeżeli usługi rozliczamy w okresach rozliczeniowych, wówczas za datę uznaje się ostatni dzień tego okresu – jest on zawarty na fakturze bądź w umowie.

Jeśli chodzi o ponoszenie kosztów, należy pamiętać o tym, by ująć je w dacie wystawienia dokumentu, który jest ich potwierdzeniem. Należy dokładnie rozliczyć wszystkie koszty podatkowe. Warto wykonać kontrolę „kosztów wrażliwych”, pamiętając, że do wydatków rozliczanych w podatku nie należą koszty podatku VAT naliczanego u podatnika, koszty reprezentacji, odszkodowań z tytułu wad oferowanych produktów, usług czy towarów oraz opóźnienia w wykonaniu usług, dostarczenia towarów lub produktów.

Składając pit 36 online, pamiętajmy również o nowej uldze na działalność badawczo-rozwojową, która obowiązuje od 2016 roku. W ramach tej ulgi przedsiębiorcy, podnoszący koszty kwalifikowane, mogą odliczyć 10-30% kosztów od dochodu. Do kosztów kwalifikowanych zaliczamy zapłaty za opinie, ekspertyzę, usługi badawcze, koszty wynagrodzeń czy usługi doradcze. Rozliczając PIT-36, nie zapomnijmy także o składkach na ubezpieczenie zdrowotne i składkach ZUS. Składki społeczne i ubezpieczeniowe, przedsiębiorcy mogą odliczyć od podatku lub dochodu, jednak w przypadku ich odliczenia składek tych nie możemy jednocześnie zaliczyć do kosztów. Jeżeli zaś zaliczamy je do kosztów, analogicznie nie możemy odliczać ich od podatku/dochodu.

Jeżeli chcesz mieć gwarancję prawidłowego, dokładnego rozliczenia PIT-36, rozlicz pit online, wykorzystując do tego profesjonalny program PIT. Z programem PIT łatwo uporasz się z deklaracją PIT-36, będziesz mieć również pewność, że zadbałeś o wszystkie najważniejsze aspekty związane z rozliczeniem działalności gospodarczej. Program PIT, krok po kroku, pomoże Ci przejść prze nawet najbardziej skomplikowane i złożone elementy rozliczenia PIT.

PIT-36 – kto może się rozliczyć?

PIT-36 dotyczy jedynie przychodów, które opodatkowane są według skali podatkowej 32% i 18%. Deklarację tą składają podatnicy, którzy rozliczają swoje jedyne źródła dochodów rocznych. Na pit 36 rozliczymy pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej, a także dochody z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, dochody rozliczane bez pośrednictwa polskich płatników (przychody zagraniczne) oraz ze źródeł krajowych, z których samodzielnie opłacaliśmy zaliczki na podatek.Jeżeli poza tymi dochodami uzyskujemy jeszcze inne przychody, na przykład opodatkowane ryczałtem, wówczas składamy dwie różne deklaracje. Jeżeli nie wiesz, na jakim dokładnie formularzu powinieneś się rozliczyć, zdecyduj się na rozliczenie pit przez internet. Program PIT podpowie Ci, która deklaracja będzie dla Ciebie odpowiednia, pomoże Ci również w jej prawidłowym rozliczeniu.

Formularz PIT kierowany jest zarówno do podatników rozliczających się samodzielnie, jak również do osób, które rozliczają swoje dochody ze współmałżonkiem. Na PIT-36 rozliczą się także osoby samotnie wychowujące dzieci.

Przy rozliczeniach ze współmałżonkiem należy pamiętać, że błędem będzie wspólne rozliczenie PIT, jeśli małżonkowie nie posiadają wspólności majątkowej lub nie pozostawali małżeństwem przez cały ubiegły rok (za który składają zeznanie PIT).

Osoba samotnie wychowująca dzieci (np. kawaler, wdowiec, rozwódka itp.) może rozliczyć PIT-36, gdy wychowuje dziecko małoletnie, gdy otrzymuje zasiłek lub rentę socjalną lub w przypadku dzieci uczących się (do 25 roku życia), które nie uzyskały przychodów podlegających opodatkowaniu.

Dochody zagraniczne możemy rozliczyć zarówno na PIT-36, jak też na PIT-37. PIT-36 wybieramy wtedy, gdy uzyskałeś zatrudnienie u zagranicznego pracodawcy, czyli nie byłeś zatrudniany przez polskiego pracodawcę, delegującego Cię za granicę. W innym przypadku – kiedy dochody uzyskiwane są poprze polskiego płatnika – rozliczysz się na PIT-37.

Również osoby, które zlikwidowały działalność gospodarczą, w ubiegłym roku podatkowym, są zobowiązane do rozliczenia się na deklaracji PIT-36. W PIT-36 nie wykażemy jednak dochodów z gospodarki leśnej, z działalności rolniczej (wyjątkiem są dochody z działów specjalnych produkcji rolnej) czy przychodów podlegających przepisom podatkowym o d darowizn lub spadków.

 

PIT 36 przez internet – przeczytaj i skorzystaj

Deklaracje PIT są obecnie nieraz bardzo problematyczne dla obywateli Polski. Wymagają one poświecenia sporo czasu na zgłębienie skomplikowanego języka administracji, a także na samo wypełnienie odpowiedniego druku. Podstawową kwestią przy wypełnianiu takich dokumentów jest wiedzieć, jaką deklaracje powinno się wypełnić. Wielu osobom pomocne mogą być tu informacje na temat różnych deklaracji, choćby takiej jak PIT 36.
Deklarację PIT 36 powinny złożyć osoby, których zarobki opodatkowane są zgodnie ze skalą podatkową. Dokument ten dotyczy podatników, którzy część swoich przychodów uzyskali bez pośrednictwa płatnika. W wypadku, kiedy wszelkie przychody danego podatnika były rozliczane przez płatnika (chociażby pracodawcę), ten powinien wówczas złożyć jednie deklarację PIT 37. Jeśli jednak taka osoba rozlicza się z zaliczki na podatek samodzielnie, to wówczas powinna ona złożyć druk PIT 36.

Zazwyczaj takie sytuacje dotyczą osób, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną zgodnie z zasadami ogólnymi. Deklaracji nie składają osoby prowadzącą działalności rozliczane z pomocą ryczałtu ewidencjowanego. Wyjątkiem jest posiadania dwóch działalności – jednej opodatkowanej zgodnie ze skalą podatkową i drugiej, którą powinna być rozliczona zgodnie z ryczałtem ewidencjowanym w dokumencie PIT 28. PIT-u 36 nie należy składać jeśli dany podatnik rozlicza swoją działalność liniowo. Z druku PIT-36 mogą skorzystać między innymi podatnicy korzystający z kredytu podatkowego lub którzy prowadzili działy specjalnej produkcji rolnej. Należy go złożyć również w przypadku: prowadzenia najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżaw, zarabiania za granicą i uzyskiwania dochodów znajdujących za granicą płatnika.

W przypadku rozliczenia się wspólnie z małżonkiem zdarzają się sytuacje, kiedy jedna z osób rozlicza się zgodnie z PIT-37, a druga musi wypełnić PIT-36 (jeśli prowadzi na przykład działalność gospodarczą). W tym wypadku łącznego rozliczenia należy dokonać wyłącznie korzystając z druku PIT 36.

 

Pit 36 – jak wypełnić?

Deklaracja PIT-36 to jedna z popularniejszych deklaracji podatkowych, którą składa się wtedy, gdy pracowni, emeryt czy zleceniobiorca rozlicza jedyne źródła swoich rocznych przychodów. Deklarację tą można złożyć tylko wtedy, kiedy dotyczy przychodów opodatkowanych w skali 18 i 32 procent. Pit 36 składamy w sytuacji, gdy uzyskaliśmy przychody z tytułu najmu czy dzierżawy, ze źródeł krajowych, przy których samodzielnie musieliśmy opłacać zaliczki na podatek, a także z przychodów uzyskiwanych od zagranicznego płatnika.

Deklarację PIT-36 złożymy także wtedy, gdy rozliczamy stratę z innych źródeł opodatkowania na ogólnych zasadach. Pit 36 może złożyć osoba samotnie wychowująca dziecko – matka, ojciec, prawny opiekun itp. Rozliczenie to jest możliwie u osób, które wychowują dzieci małoletnie bądź dzieci uczące się w szkole (do 25 roku życia), które nie uzyskały dochodów możliwych do opodatkowania.

Wiele osób zastanawia się nad tym, jak rozliczać dochody uzyskiwane zza granicy. Który formularz wybrać? Deklarację PIT-36 składamy tylko wtedy, gdy wyjechaliśmy za granicę i dostaliśmy pracę u zagranicznego pracodawcy. Jeśli dochody zagraniczne uzyskujemy za pośrednictwem polskiego płatnika – wówczas rozliczamy się za pomocą PIT-37.

Wypełnienie PIT-36 może sprawiać problem, dlatego jeśli nie czujemy się w tej kwestii zbyt pewnie – skorzystajmy z rozliczenia internetowego za pomocą programu Pitax. Program Pitax pomoże nam rozliczyć PIT-36 bez żadnego problemu. Nie musimy być specjalistami od podatków i rozliczeń ani posiadać wiedzy na temat aktualnych przepisów dotyczących deklaracji podatkowych – program Pitax pozwoli nam od początku do końca rozliczyć PIT-36 – sprawnie, szybko i niezwykle łatwo. Dzięki temu programowi dowiemy się również jakie ulgi podatkowe możemy odliczyć od podatku.
Program Pitax z łatwością można zainstalować na swoim komputerze, co więcej jest on całkowicie darmowy. Program przeznaczony jest dla każdego, zarówno dla osób, które regularnie rozliczają się przez Internet, jak również dla tych, którzy robią to po raz pierwszy.