Nieujawnione źródła dochodu i kary z nich wynikające

Każdy podatnik zobowiązany jest do wykazania w swej rocznej deklaracji podatkowej każdego źródła, z którego otrzymuje dochody. Wymigując się od tego obowiązku, naraża się na określone prawnie konsekwencje. Jakie to kary i w jaki sposób można ich uniknąć?

 

Fiskus ma prawo kontrolować

Nierzadko zdarza się, że złożone przez podatnika rozliczenie pit online 2016 staje się „podejrzane” dla urzędu skarbowego, który postanawia takiego podatnika skontrolować. Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, gdy podatnik w swój PIT wpisał znacząco wyższą kwotę poniesionych kosztów, aniżeli uzyskanych przychodów. Kontrola będzie polegała na sprawdzeniu przez fiskusa rzeczywistego pokrycia wydatków w określonych źródłach albo też odkrycia nieujawnionych źródeł dochodowych.

skype-835470_640

… i nałożyć karę

W przypadku, kiedy dana osoba nie uwzględniła w swym rozliczeniu pit online – czy to w wyniku przeoczenia, czy też jawnej chęci zatajenia – konkretnego źródła dochodu lub nie jest w stanie udokumentować, iż podane koszty mają realne pokrycie w osiągniętych przez niego przychodach, urząd skarbowy może nałożyć na podatnika karę. Jest nią konieczność zapłacenia tak zwanego podatku od nieujawnionych przychodów. Co więcej, w tej sytuacji podatnik narażony jest również na odpowiedzialność karno-skarbową. Kodeks Karny Skarbowy przewiduje karę grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych, a nawet karę pozbawienia wolności. W skrajnych przypadkach może nałożyć obie te kary jednocześnie. Natomiast ustawa o PIT przewiduje dodatkowo sankcyjną stawkę podatku w wysokości nawet 75% osiągniętego dochodu.

 

Jak uniknąć kary?

Rzecz jasna kary najłatwiej uniknąć, wyliczając w deklaracji PIT wszystkie swoje źródła dochodowe. Jednakże gdy popełniliśmy błąd i nie ujawniliśmy konkretnego źródła dochodu, możemy znacząco zmniejszyć ryzyko nałożenia kary, jak najszybciej płacąc należny podatek od owych nieujawnionych źródeł i równocześnie prowadzić negocjacje z fiskusem dotyczące zapłacenia zaległych kwot. Możemy również wystąpić do sądu i tam dochodzić swoich praw.