Odliczanie straty podatkowej firmy w rocznym rozliczaniu PIT

Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą ma możliwość odliczenia w swej rocznej deklaracji straty podatkowej. Na czym polega owe odliczenie i w jaki sposób z niego skorzystać? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

Czym jest strata podatkowa                             

Gdy w danym roku koszt uzyskania przychodu przekracza kwotę przychodu, osoba wykonująca rozliczenie PIT online 2016 lub też drogą tradycyjną (składając PIT osobiście w Urzędzie Skarbowym) może w niej wykazać stratę podatkową. Kwota owa nie przepada, tylko zostaje podstawą do wykonania odliczenia w kolejnych latach.

Różne źródła przychodów

nas-doroslych-finanse-biuro-biznes_1301-1962Wspomniana suma jest rozliczana tylko w ramach źródeł przychodów, do których zaliczyć można np. stosunek służbowy i stosunek pracy, działy specjalne produkcji rolnej, działalność wykonywaną osobiście oraz działalność gospodarczą pozarolniczą, jak również dzierżawę, wynajem i innego rodzaju umowy o charakterze podobnym, a także kapitał pieniężny, płatne zbycie nieruchomości itp. W sytuacji, gdy podatnik posiada parę różnych dróg uzyskiwania zarobków i z jednej z nich ma dochody, a druga przyniesie stratę, to sum owych nie można łączyć ze sobą. Żeby rozliczyć stratę z danego źródła, należy wpisać ją w odpowiednią rubrykę w roczne rozliczenie PIT online.

Co istotne, nie ma znaczenia, czy działalność rozlicza się według skali, czy też liniowo, albo jaką prawną formę ma ta działalność.

Jedno źródło przychodów

Pracownik ma również możliwość pozyskiwania przychodów z innych rodzajów działalności wykonywanych osobiście, które są traktowane jako jedno źródło przychodów. Zalicza się do nich np. przychody pozyskiwane w wyniku działalności literackiej, artystycznej i naukowej, wykonywania usług na podstawie umowy o dzieło i zlecenia, w wyniku pracy jako uczestnicy procesów arbitrażowych z zagranicznymi partnerami, jako członkowie komisji, rad nadzorczych, zarządu oraz innych organów stanowiących osób prawnych, a także w wyniku działalności duchownych. Lista owych źródeł przychodów jest długa, pełen wykaz można znaleźć np. na portalach internetowych.