PIT 28 w pigułce

Wśród polskich elektronicznych formularzy podatkowych szczególną popularnością cieszą się PIT 28 online i PIT 36 online oraz PIT 37 online. Przyjrzyjmy się bliżej pierwszemu z nich.

Nasz PIT online zaoferuje nam deklarację podatkowa PIT 28 w przypadku osiągania jakichkolwiek przychodów z pozarolniczych działalności gospodarczych przy opodatkowaniu ryczałtem a ponadto z najmu i pokrewnych umów poza kontekstem działalności gospodarczej. Deklaracja sama w sobie nie stanowi poważniejszego wyzwania dla nawet niedoświadczonego podatnika a biorąc po uwagę udogodnienia oferowane przez nowoczesne programy PIT online w rodzaju PITax pl. Łatwe podatki nie powinna być trudniejsza do przygotowania od standardowego PIT 37.

Początek poprzedniego akapitu wymaga jednak pewnego uzupełnienia — deklaracja PIT 28 będzie deklaracją naszego wyboru, jeśli uprzednio zadeklarowaliśmy urzędowi skarbowemu chęć przystąpienia do ryczałtowej formuły opodatkowania. Odpowiednie oświadczenie powinno zostać przedstawione organom podatkowym w maksymalnym terminie do dwudziestego stycznia w roku podatkowym, za który zamierzamy dokonać rozliczenia. Oczywiście mogło się zdarzyć tak, iż rozpoczęliśmy naszą działalność gospodarczą po tym terminie — w podczas trwania rozpoczętego już roku podatkowego — w takim wypadku owo oświadczenie zobligowani jesteśmy dostarczyć urzędowi w terminie do ostatniego dnia przed uruchomieniem działalności. Powinniśmy przy tym nie zapominać, że nie może to mieć miejsca po dniu osiągnięcia przez nasz biznes pierwszego dochodu. Przy zachowaniu tych warunków bez najmniejszych problemów powinniśmy przejść na rozliczenie opierające się na podstawie podatku ryczałtowego. Istnieje także inna możliwość prawnego uzasadnienia dla tego typu rozliczenia. Gdyby zdarzy