PIT 38 – proste rozliczenie przez internet

Deklaracje PIT każdego roku powodują wiele problemów dla osób, które nie znają się na administracji. Warto wiedzieć, jaką deklaracje należy wypełnić, aby uniknąć potem problemów w urzędzie skarbowym. PIT 37, a może PIT 38? Najlepiej nie popełnić tu błędu i dobrze przyjrzeć się specyfikacjom poszczególnych deklaracji.
Ogólnie mówiąc numery przy deklaracjach definiują źródło, z którego podatnik posiada swoje dochody. PIT 38 stosuje się w wypadku zbycia prywatnych papierów wartościowych bądź też udziałach w spółkach. Deklaracja ta dotyczy osób prywatnych, którzy uzyskali przychody z tytułów odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, zbycia pochodnych instrumentów finansowych bądź realizacji praw z nich wynikających, czy też sprzedaży udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

W wypadku deklaracji PIT 38 nie ma znaczenia czy podatnik w tym samym roku nabył prawa do zbycia papierów wartościowych. Podczas rozliczenia ważną kwestią jest data odpłatnego zbycia, nie zaś uzyskania prawa do zrealizowanych zysków ze zbycia papierów wartościowych. W deklaracjach PIT 38 warto wykazać niezwolnione z opodatkowania przychody zagraniczne. Osoby, które nie mieszkają na terenie Polski, jeśli osiągnęły w roku podatkowym dochody z Polski, a zamierzają opuścić teren kraju, są zobowiązane złożyć zeznanie za rok podatkowy jeszcze przed opuszczeniem kraju. W przypadku małżeństw wypełniających PIT 38 należy pamiętać, że każde z nich powinno wypełnić deklarację za siebie. Nie można rozliczać się łącznie z przychodów uwzględnionych w dokumencie. W przypadku objęcia udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną, należy złożyć PIT 38 dopiero w momencie zbycia udziałów.

W razie trudności i wątpliwości związanych z PIT-em, zaleca się zaczerpnąć nieco dodatkowych informacji na temat takich deklaracji u osób znających się na prawie i administracji. W sieci istnieje wiele blogów dedykowanych problemom z deklaracjami, takimi jak choćby PIT 38. Porady internautów pod tym względem mogą niejednokrotnie bardzo pomóc w rozliczeniach.