PIT-y dla emerytów i rencistów – czy można je wypełnić samodzielnie?

Zgodnie z prawem, to KRUS lub ZUS zazwyczaj wypełniają roczne rozliczenie podatkowe za emeryta albo rencistę. Niekiedy osoby te mają jednakże możliwość, a czasem nawet obowiązek, wypełnić PIT samodzielnie. Kiedy tak się dzieje? Wyjaśniamy poniżej.

Dodatkowe dochody podatnika

Jak wspomniano wyżej, ZUS albo KRUS wypełniają za osobę pobierającą emeryturę lub rentę zeznanie podatkowe, po czym mają obowiązek przesłać jedno rozliczenie podatnikowi, a drugie Urzędowi Skarbowemu właściwemu dla jego miejsca zamieszkania. Sytuacja nieco się komplikuje, kiedy emeryt lub rencista uzyskuje jeszcze dodatkowe zarobki, pracując np. na pół etatu, umowę o dzieło lub zlecenie, czy też pozyskując dochody z innych źródeł. Osoba taka ma wówczas obowiązek wykonać rozliczanie PIT przez internet albo też złożyć je osobiście w placówce skarbowej. W owej deklaracji powinna wykazać wszystkie swe przychody, dodając zarobki do dochodów z ZUS-u lub KRUS-u i łącznie opodatkować na jednym formularzu PIT.

Jeden procent dla wybranej instytucji

biznesmen-pracy-na-biurku-z-filizanka-kawy-w-biurze_1150-710Emeryci i renciści mogą przekazać jeden procent podatku na rzecz wybranej przez siebie OPP. W tym celu muszą złożyć PIT samodzielnie i w nim wskazać organizację, która otrzyma wspomniane środki. Pełna i najbardziej aktualna lista instytucji, którym można przekazać pieniądze, jest dostępna np. w internecie na stronach rządowych.

Ulgi i odliczenia

Osoby te mogą również skorzystać z określonych odliczeń, np. na rehabilitację, leki czy psa asystującego, jeśli oczywiście spełniają określone wymagania uprawniające do ulgi. Aby to zrobić, powinny samodzielnie złożyć rozliczanie PIT online lub drogą tradycyjną, czyli w wersji papierowej. Pieniądze z odliczeń otrzymają w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia PIT-u.

Wspólne rozliczanie się małżeństw

Małżeństwa, w których zarówno jedno, jak i dwoje małżonków jest na emeryturze lub rencie, mają możliwość wspólnego rozliczenia się. Jest to szczególnie opłacalne, kiedy jedno z małżonków uzyskało przychody wskazujące na przekroczenie I progu podatkowego i rozliczanie się według stawki 32%, a drugie znacznie mniejsze. W tym przypadku wspólne złożenie PIT-u pozwoli na opodatkowanie wedle stawki 18%, czyli pozostanie w niższym progu podatkowym.