Podatek od najmu nieruchomości a rozliczenie PIT

Po publikacji książek przez finansowych guru, którzy namawiają do uzyskania wolności finansowej poprzez zarabianie na nieruchomościach, równie ważny i potrzebny staje się temat opodatkowania najmu. Po inwestycji w zakup nieruchomości i wysiłku związanym ze znalezieniem odpowiedniego najemcy, stajemy przed wyzwaniem związanym z rodzajem naszego opodatkowania.
Rodzaje najmu
Po pierwsze musimy zdecydować, czy nasz najem będzie miał charakter prywatny. Warto zauważyć, że dla ustawodawcy liczy się fakt, czy wynajem lokali jest działalnością zarobkową prowadzoną w sposób ciągły i zorganizowany. Nie jest istotna natomiast liczba mieszkań, które wynajmujemy. Jeśli nasza działalność ma charakter gospodarczy, zobowiązani jesteśmy ją zarejestrować i wybrać formę opodatkowania (według skali podatkowej lub podatku liniowego). W przypadku, gdy jest to odrębne źródło przychodów, możemy skorzystać z przepisów podatkowych dotyczących najmu okazjonalnego. Wówczas wybieramy formę opodatkowania na zasadach ogólnych lub tzw. ryczałt.

Wybór formy opodatkowania
Domyślnym systemem opodatkowania z najmu jest opodatkowanie na zasadach ogólnych wg skali. Tak więc w przypadku wyboru ryczałtu (albo rezygnacji z niego) musimy zawiadomić urząd skarbowy. Wiąże nas również termin wyboru opodatkowania, a co ważniejsze wybrana forma rozliczenia będzie nas obowiązywać przez cały rok podatkowy.

Zmiany formy opodatkowania możemy dokonać jedynie do 20. stycznia danego roku i będzie nas ona obowiązywać do zgłoszenia ponownej zmiany na początku roku następnego. W przypadku, gdy rozpoczynamy najem w trakcie roku, musimy złożyć zawiadomienie do urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następnego, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu.

W formie opodatkowania na zasadach ogólnych, uzyskane dochody z najmu sumują się z innymi dochodami opodatkowanymi skalą i podatek płaci się od całości. Najwygodniejsze dla podatnika będzie szybkie rozliczenie pit online. W przypadku wyboru ryczałtu, mamy niską stawkę, ale liczoną od przychodu uzyskiwanego z najmu, a nie dochodu. Sami musimy podjąć decyzję, która forma będzie dla nas atrakcyjniejsza finansowo.