Pogoda na program PIT 2017

Pogoda na program PIT 2017

Prawdopodobnie około połowy populacji polskich podatników korzysta z różnego rodzaju aplikacji do elektronicznego rozliczania podatku PIT. Prawdopodobnie około połowy polskich podatników wybiera papier, długopis i kalkulator.

Kiedy po raz pierwszy, przed laty przygotowałem swój pierwszy PIT online (w zupełnie innym kraju), traktowałem to jako naturalny element wyposażenia nowoczesnego europejskiego państwa. I choć faktem jest, iż nawet tamtejsze papierowe formularze PIT były nieco przystępniejsze on naszych (ulgi i zwolnienia bardziej atrakcyjne a podatki niższe), wersja online wydała mi się od razu oczywistym środowiskiem dla moich stosunków z fiskusem. Przede wszystkim poczułem się nagle zwolniony z nieznośnej konieczności bezpośredniego doświadczania pełnych obrotów biurokratycznej machiny, łącznie z kolejkami petentów i zmęczonymi urzędnikami (tak, to zdarza się wszędzie). Nie bez znaczenia była również obawa przed pomyłką, a właściwie jej brak, gdyż okazało się nagle, iż niczym ona nie grozi — zawsze zostanie zauważona, wytknięta i przedstawiona do ponownego rozpatrzenia. No i oczywiście żadnego więcej przepisywania formularza od początku do końca z powodu… niewartego nawet wspomnienia. Nie mówiąc już o kalkulatorach.

Dziś, gdy zasiadam do swojego PIT 2017 program w ciemną, zimową polską noc, ponownie mam wrażenie, iż jest to najbardziej naturalne wyposażenie nowoczesnego europejskiego państwa. Przy tym, nie można nie zauważyć, że jesteśmy już pełni XXI wieku, współobywatele znacznie milsi niż byli przed laty, a oprogramowanie podatkowe dawno przekroczyło surowe wymogi pragmatycznej skuteczności. Moje rozliczenie PIT 2017 program to poza wszystkim innym aplikacja dbająca o moje dobre samopoczucie w czasie tej ryzykownej operacji, jaką zawsze jest oddanie czegoś samodzielnie wypracowanego do wspólnej, powszechnej i bezosobowej puli narodowej. Poza wszystkim innym wygląda dobrze i zachęcająco, a do tego zadaje proste sensowne pytania. Proponuje także korzyści majątkowe w postaci ulg i odliczeń podatkowych tylko dlatego, że jak myślę, ją wybrałem. Nie wspominam nawet o zwyczajnie powszedniej funkcjonalności i niezawodności kalkulacji. Czy można chcieć więcej?

Oczywiście, że tak — niektórzy z nas szczególnie cenią sobie dotyk gładkiej powierzchni długopisu, żółto-szare światło na powierzchni formularza oraz taktowny, przytłumiony zgrzyt odręcznego pisma na niskiej jakości papierze. Należy szanować to przywiązanie do odchodzącej powoli w przeszłość tradycji.

 

PIT rozliczenie online a korekta zeznania podatkowego

Podejmując rozliczenie PIT online 2017, należy wystrzegać się wszelkich błędów w naszej deklaracji. Pamiętajmy jednak o możliwości złożenia korekty zeznania PIT online — nawet już po przekazaniu błędnie wypełnionej deklaracji urzędowi skarbowemu.

Przepisy Ordynacji podatkowej otwierają podatnikowi możliwość dokonania korekty zeznania podatkowego w każdej sytuacji z zastrzeżeniem, iż korygowany aspekt deklaracji nie może podlegać kontroli podatkowej lub postępowaniu podatkowemu. Oznacza to w praktyce, że nawet jeśli kontrola lub postępowanie podatkowe mają miejsce, po ich zakończeniu także sporne aspekty deklaracji będzie można objąć korektą. Oznacza to także, że korekta złożona w trakcie kontroli bądź postępowania nie będzie wywoływać skutków prawnych wobec spornych elementów.

Teoretycznie PIT za 2017 online będzie mógł podlegać korekcie niezależnie od czasu jaki upłynie od jego złożenia, jednak ze względów praktycznych korekta może mieć wpływ na żywotne interesy podatnika jedynie w okresie 5 lat (PIT 37) od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku (tj. do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego). Zasadniczo korekta służy wyjaśnieniu różnicy występującej między faktycznymi zobowiązaniami podatkowymi podatnika a kwotą przekazaną urzędowi skarbowemu — w efekcie błędów w deklaracji. Może to oznaczać wykazanie mniejszych od rzeczywistych przychodów lub zbyt wygórowanych kosztów. W wyniku korekty podatnik uniknie potencjalnej odpowiedzialności karnej skarbowej za swoje błędy.

PIT online 2017 będzie mógł być poddany korekcie w sposób analogiczny do przygotowania samej deklaracji. Korekta jest w istocie kolejną deklaracja podatkową za dany rok podatkowy z odpowiednią adnotacją. Oczywiście nie należy zapominać o możliwości skorygowania deklaracji za lata wcześniejsze, nawet tych złożonych tradycyjnie, w formie papierowego formularza. W przypadku PIT 2017 online wysyłając do urzędu gotową korektę powinniśmy otrzymać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (podobnie jak w przypadku złożenia samej deklaracji). Niezwykle ważną kwestią jest uregulowanie niedopłaty podatku (łącznie z odsetkami), jaką podatnik w wyniku korekty może zostać obciążony.

Finalne rozliczanie PIT 2017 online przy zastosowaniu korekty zeznania podatkowego otwiera przed podatnikiem także możliwość przekazania 1% na OPP, jeśli wcześniej tego nie zrobił. Jest to dozwolone, gdy deklaracja i korekta deklaracji zostały złożone terminowo oraz gdy terminowo zapłacono podatek mający być podstawą kwoty do przekazania.

 

Zmiany w rozliczaniu PIT za rok 2017 — PIT 2017 

Najnowsze zmiany w przepisach prawa podatkowego znajdą swe odbicie w zasadach deklarowania zarobków za rok 2016 w PIT 2017. Dotyczy to zarówno specyficznych grup podatników (np. tych zajmujących się specjalistyczną produkcją rolną czy też deklarujących przychody pochodzące ze sprzedaży samodzielnie wytworzonych przetworów rolnych), jak i szeroko rozumianego ogółu podatników.

Na wstępie zauważyć należy, że zmiany dotyczące PIT 2017 jak i będące ich konsekwencją nowe wzory druków odnoszą się do roku podatkowego 2016, ale wchodzą w życie w roku 2017. Oznacza to, że zeznania złożone do końca bieżącego roku nie muszą uwzględniać owych zmian. Poniżej znajduje się wykaz zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

PIT/DS, czyli dodatkowa informacja składana z PIT-36 lub PIT-36L

Osoby obliczające dochód z działów specjalnych na poczet PIT 2017 w oparciu o prowadzone księgi, obliczają samodzielnie oraz odprowadzają zaliczki na podatek dochodowy wedle reguł dotyczących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie są oni już zobowiązani do wypełniania deklaracji PIT-6, czyli deklaracji wysokości zaliczek podatku dochodowego od dochodu w działach specjalnych produkcji rolnej określanych z zastosowaniem norm szacunkowych i wysokości przewidzianego dochodu w roku kolejnym. Informację o działach specjalnych prowadzonej produkcji rolnej w PIT 2017 będzie się przekazywać w PIT/DS – informacji dotyczącej wysokości dochodu lub straty w działach specjalnych produkcji rolnej w danym roku podatkowym. Informacja ta powinna stanowić suplement do deklaracji rocznej PIT-36 lub PIT-36-L. Każde z małżonków niezależnie od formy rozliczenia rocznego (indywidualnego, wspólnego z małżonkiem) będzie musiało złożyć odrębny załącznik PIT/DS. Liczba załączników PIT/DS do PIT 2017 powinna być uzależniona od ilości wszystkich informacji dotyczących działu specjalnego produkcji rolnej.

Przetwory rolne produkcji własnej w deklaracji PIT-36

Przychody pochodzące ze sprzedaży przetworzonych w pozaprzemysłowy sposób produktów tak roślinnych, jak i zwierzęcych uzyskanych w drodze własnej uprawy, hodowli czy też chowu (za wyjątkiem tych pochodzących z działów specjalnych produkcji rolnej oraz podlegających podatkowi akcyzowemu) uznaje się za przychody z innych źródeł (przy założeniu, że warunki dotyczące formy sprzedaży oraz ewidencjonowania zostały spełnione) poza działalnością gospodarczą. W rezultacie, w PIT 2017, przychody tego rodzaju należy określić w rubryce „inne źródła” a następnie samodzielnie określić wysokość wartość podatku.

 

Zrób dobre rozliczenie roczne pit

Poznaj sprawne i niezawodne metody rozliczeń pit. Zrób rozliczenie pit przez internet. Już teraz możesz spróbować, dzięki osiągnięciom firm informatycznych, szybkich i łatwych sposobów dzięki temu, że możesz zrobić swoje rozliczenie pit 2016 przez internet.

Aby ułatwić polskim podatnikom problem znany każdemu obywatelowi polski, a więc rozliczenie roczne pit, informatycy z całego kraju opracowują na użytek podatników elektroniczne metody wypełniania pit. Już teraz rozliczenie pitu przez internet jest najbardziej sukcesywną metodą uporania się z fiskusem. Jeśli obawiasz się, że nie podołasz temu, by zrobić rozliczenie pit przez internet, możesz sam się przekonać, jakie to łatwe, otrzymując zaledwie parę prostych dyrektyw odnośnie tego, jak rozliczyć pit przez internet. Rzecz jasna potrzebujesz do tego: dostępu do sieci internetowej, znalezienia strony dla podatnika oraz zalogowania się, czy też zainstalowania programu, choć możesz też znajdując pit rozliczenie online zrobić całkowicie, a więc pozostając na stronie internetowej. Do tego, aby zalogować się na stronie podatkowej z pewnością musisz mieć też skrzynkę mailową, co jest już prawie powszechne w Polsce, gdyż przez nią aktywuje się twoje konto na portalu z komercyjnymi usługami podatkowymi, choć tu panują różne zasady w zależności od jego producenta. Jeśli już masz program z dostępnych ci formularz pit rozliczenie online wybierasz ten, który jest dla ciebie odpowiedni. W tej chwili twoje rozliczenie pit przez internet jest już proste, ale upewnij się czytając opis, co do tego, czy aby wybrałeś właściwy pit. Aby rozliczenie pitu przez internet się powiodło musisz wypełnić prawidłowo najważniejsze pola, które są zaznaczone przez program. Nie musisz się obawiać, że rozliczenie roczne pit będzie nieprawidłowe, jeśli poprawnie wpiszesz swoje dane. W następnych krokach, program będzie domyślnie obliczał twoje podatki, lecz musisz też znać zasady odliczeń od podatku i przysługujących ci ulg. Ulgi z tytułu odliczenia kwoty jednego procenta są również automatycznie odliczane od podatków, lecz innego rodzaju ulgi musisz przeliczyć samodzielnie. Poza tym przy rozliczenie pitu przez internet automatycznie możesz liczyć na sprawdzenie twojego pit przez program pod względem poprawności. Jednak musisz pamiętać, że chodzi tu raczej o błędy formalne, natomiast inne kwestie dotyczące poprawności twojego rozliczenia ze względu na źródła oraz typ opodatkowania wylicza sam urząd podatkowy na podstawie przesłanego przez ciebie pit.