Rozliczanie pieniędzy z „500 plus” w deklaracji PIT

Pieniądze otrzymywane w ramach świadczenia „500 plus” trafiają każdego miesiąca do milionów polskich rodzin. Czy muszą one wpisywać je w roczne rozliczenie podatkowe? Podpowiadamy w poniższym artykule.

Kto otrzyma 500+?

Świadczenie 500+ ustawowo przysługuje rodzinom z minimum dwojgiem dzieci. Kwotę 500 zł dostanie zawsze każdy drugi i kolejny potomek, nieważne są przy tym dochody rodziny. Natomiast jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie wynosi mniej niż 800 zł (albo 1200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym), to wspomniane świadczenie dostanie też potomek pierwszy lub jedynak (w przypadku rodzin z jednym dzieckiem).

Wpisać czy nie wpisać?

analiza-danych-statystycznych-analizujacych-ceny_1232-4204Czy świadczenie 500+ należy więc wpisać w rozliczenie PIT 2018 online, czy nie jest to konieczne? Prawo stanowi, że nie trzeba tego robić. Pieniądze otrzymane w ramach tego świadczenia nie są wliczane do dochodów rocznych.

Ulga na dziecko a 500 plus

Nieco inaczej sprawa wygląda z kolei z ulgą prorodzinną i jej wpływem na omawiane świadczenie. Ulga ta przysługuje już na pierwszego potomka. Skorzystanie z niej wpływa jednakże na wzrost dochodu na osobę w rodzinie. Zdarza się więc, że rodziny, które wcześniej posiadały dochód w wysokości poniżej 800 zł albo 1200 zł (w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) na osobę, w wyniku doliczenia ulgi na dzieci, przekroczyły wymienione wyżej kwoty graniczne. W tej sytuacji podatnicy utracą prawo do świadczenia w wysokości 500 zł już na dziecko pierwsze lub też jedyne (jeśli potomek jest jedynakiem).

Czy warto skorzystać?

Co więc zrobić w tej sytuacji – skorzystać z ulgi prorodzinnej, czy nie? To indywidualna decyzja danej osoby oraz rodziny. Należy mieć jednakże na uwadze, że odliczenie na dzieci to nie obowiązek, ale prawo podatnika, w związku z czym nie musi on z niego skorzystać. Przed wpisaniem go w rozliczenie podatkowe warto się więc zastanowić i skrupulatnie wyliczyć, czy ulga nie podniesie zbyt mocno dochodu, przez co w efekcie utracone zostanie prawo do 500 zł już na dziecko pierwsze.