Rozliczanie pit online

Ponieważ realizowane są rządowe działania dotyczące cyfryzacji i skomputeryzowania administracji, pojawia się coraz więcej możliwości i ułatwień związanych z przesyłaniem dokumentów bez wychodzenia z domu. W dużym stopniu dotyczy to także podatków. Ze względu na szybsze i pozbawione mniejszej ilości błędów rozliczanie zeznań podatkowych, podatnicy są zachęcani do rozliczenia PIT przez internet w 2016 roku. Nowością są szczególnie ułatwienia dotyczące korzystania przez podatników z wstępnie wypełnionych deklaracji podatkowych, do czego niewątpliwie potrzebne są rzetelne informacje podatkowe przesyłane przez pracodawców.
Przedsiębiorcy zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwszą stanowią Ci, którzy sporządzają informacje, czyli PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie PIT-40 za mniej niż pięciu podatników. Druga grupa natomiast to ci płatnicy, którzy muszą rozliczyć większą ilość osób. Pierwsza grupa ma zasadniczo możliwość wyboru formy, w jakiej chce składać opisane informacje: może to być zarówno dokument elektroniczny, jak i papierowy . Jedynie dokument IFT-3 musi być obowiązkowo przesłany w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają więcej niż pięciu podatników, mają już obowiązek składania informacji wyłącznie w formie elektronicznej. Podobnie jest w przypadku biur rachunkowych. One także zostały już pozbawione prawa wyboru.

Wybór formy w jakiej można składać dokumenty podatkowe ma znaczenie ze względu na obowiązujące terminy. Jeśli chodzi o rozliczenia w formie papierowej, będzie to już koniec stycznia roku następnego po danym roku podatkowym. Co do wysyłki PIT-11 do podatników, niezmiennie jest to koniec lutego roku następnego po roku podatkowym.

Aby ułatwić przedsiębiorcom elektroniczną wysyłkę wszystkich dokumentów, w Ministerstwo Finansów udostępniło Uniwersalną Bramkę Dokumentów, która przepuszcza jednorazowo ok. 20 tys. takich plików. Jednocześnie UBD umożliwia wysyłającym pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).