Rozliczanie PIT-u za zmarłą osobę. Co trzeba wiedzieć na ten temat?

Czy należy złożyć roczne rozliczenie podatkowe za zmarłego członka rodziny? Według przepisów taki formularz ma obowiązek wypełnić Urząd Skarbowy, nie musi tego robić rodzina zmarłego. W przypadku śmierci męża lub żony, wdowiec lub wdowa nadal zachowują również prawo do wspólnego rozliczania się. Więcej na ten temat piszemy w poniższym artykule.

PIT rozliczy skarbówka

Jak wspomniano wyżej, PIT2018 za zmarłego podatnika wypełnią urzędnicy z placówki skarbowej właściwej dla jego miejsca zamieszkania. Deklarację uzupełnią w oparciu o druki PIT-11 otrzymane od płatników, czyli np. ZUS-u lub pracodawców. Bliscy zmarłego nie muszą więc nic wypełniać, jednakże ich pomoc może się w tym przypadku bardzo przydać. Otrzymają oni bowiem zeznanie wstępne, które mogą poprawić lub uzupełnić o informacje dodatkowe, np. o wydatki do rozliczeń w kosztach uzyskania przychodów albo o ulgi podatkowe. Mogą to zrobić w czasie 30 dni od dnia otrzymania przygotowanego przez US zeznania wstępnego.

kobieta-za-pomoca-klawiatury-i-myszy_1150-82Nadpłata podatkowa

W przypadku, gdy z zeznania wynika nadpłata podatku, kwotę ową otrzymają osoby, które dziedziczą po zmarłym. Ta sama zasada działa „w drugą stronę”, to znaczy wówczas, kiedy z PIT-u wynika niedopłata podatkowa. Spadkobiercy zmarłego muszą ją uregulować w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wspólne rozliczanie z małżonkiem

Wdowiec lub wdowa mają możliwość rozliczenia deklaracji podatkowej wspólnie ze zmarłym małżonkiem, zarówno osobiście w placówce skarbowej, jak też online przez odpowiedni do pitów 2018 program. Przed właściwym wypełnieniem formularza, należy zaznaczyć na wniosku odpowiednią rubrykę określającą chęć złożenia zeznania razem.

Wspólne rozliczanie może się okazać bardzo korzystne, ponieważ dzięki złożeniu jednego PIT-u można niekiedy w sposób znaczny zmniejszyć podatek. Deklarację taką podatnik ma obowiązek przedłożyć w ustawowo określonym terminie. W przypadku spóźnienia się, pozostaje tylko indywidualne, samodzielnie złożenie zeznania – wspólne rozliczenie się będzie już niemożliwe.