Rozliczenie PIT 2017 z większymi zwrotami podatku

Nieczęsto podejmujemy roczne rozliczenie PIT z nadzieją na nieco lepsze warunki opodatkowania naszych dochodów niż te, których mieliśmy okazję doświadczyć w okolicznościach wcześniejszych rozliczeń podatkowych. Rozliczenie PIT online 2017 stanowić może w tym zakresie niespodziewany wyjątek. W konsekwencji wprowadzonych ostatnio zmian w przepisach prawa podatkowego milionowe rzesze podatników w Polsce otrzymują tym razem szansę na znacznie niższy, niż to było do tej pory, podatek i zwiększone zwroty nadpłaconych w ciągu roku zaliczek PIT.

 

Pomimo pewnej niepewności związanej z możliwością wprowadzenia tzw. podatku jednolitego na potrzeby najbliższego sezonu podatkowego, ustawodawca zachował się jak najbardziej zgodnie z wieloletnią tradycją i zatrzymał się o krok przed rewolucją, ograniczając się do pomniejszych modyfikacji procedur rozliczania podatku PIT. Rozliczenie PIT 2017 online przynosi zatem szereg modyfikacji, które, trzeba to przyznać, zasadniczo poprawiają naszą sytuację w relacjach z fiskusem. Przede wszystkim pojawiły się nowe zapisy pozwalające podatnikowi na poczynienie pewnych oszczędności na podatku odprowadzanym do skarbu państwa – a bez wątpienia tylko takie nowelizacje mogą liczyć na natychmiastowy poklask milionów.

Rozliczanie PIT online za bieżący rok podatkowy przyniesie nam co najmniej jedną bardzo interesującą zmianę – możemy od tego roku liczyć na znacznie wyższy wymiar dochodów, które są automatycznie zwolnione z opodatkowania PIT. Co prawda przywilej skorzystania z wyższej kwoty zwolnienia od opodatkowania dotyczy jedynie tych z nas, którzy przeprowadzą kalkulacje fiskalne na podstawie jednego ze stopni skali podatkowej, czyli, innymi słowy, osób rozliczających na ogólnych zasadach opodatkowania. Jednak biorąc pod uwagę, że jest to w istocie najbardziej popularna formuła, jaką przyjmuje rozliczanie PIT online – na oszczędności podatkowe liczyć może przeważająca większość populacji naszego kraju.

W obecnej sytuacji kwota, która w ramach zeznania podatkowego służy do obniżania naliczonego podatku, kształtuje się w zakresie od 0 do 1188 zł a w efekcie zastosowania jej, rozliczenie PIT przez Internet może przynieść w konsekwencji całkowite zwolnienie od obciążeń fiskalnych (jeżeli dochody podatnika nie przekroczyły 6600 zł w wymiarze pełnego roku podatkowego). Najwygodniejszą metodą na skorzystanie z tego mechanizmu, co oznacza w efekcie większy zwrot podatku nadpłaconego, jest użycie nowoczesnego programu PIT, jakiego przykładem może być na polskim rynku PITax.pl Łatwe podatki .