Rozliczenie PIT online — opodatkowanie wygranych i nagród

W zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego nagrody wygrane w konkursach, grach i zakładach lub nagrody związane ze sprzedażą premiową na terytorium Polski oraz w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (oprócz krajów Unii Europejskiej także Islandia, Norwegia i Liechtenstein) podlegają zryczałtowanemu opodatkowaniu dochodowemu na poziomie 10% wygranej.

 

Wygrane w grach i konkursach

Biorąc pod uwagę aktualny, na rozliczenie PIT online 2o17, stan przepisów podatkowych, obowiązek opłacenia podatku PIT spoczywa na każdym, kto wygrywa nagrody w konkursach, zakładach i grach. Wysokość podatku jest uzależniona od wysokości nagrody i na zasadzie ryczałtu wynosi 10 procent. W przypadku gier liczbowych zwolnieniu od opodatkowania podlegają wszelkie wygrane, których wartość nie przekroczyła kwoty 2280 zł. Każda wygrana przekraczająca tę kwotę zostanie automatycznie opodatkowana. Rozliczenie PIT online ze strony podatnika przyjmującego wygraną jest zbędne, gdyż wartość podatku zostaje jeszcze przed wypłaceniem nagrody odjęta od jej kwoty przez organizatora konkursu (na przekazanie podatku organom administracji podatkowej ma czas do dnia dwudziestego kolejnego miesiąca po wydaniu nagrody). To właśnie organizator konkursu rozlicza się z urzędem skarbowym, używając do tego formularzy PIT 8AR oraz PIT 8C. Rozliczenie PIT laureata nie musi uwzględniać wygranej.

W przypadku niezwykle obecnie popularnych gier i konkursów emitowanych za pośrednictwem środków masowego przekazu pułapem, od którego powstaje zobowiązanie podatkowe, jest kwota 760 zł. Jeżeli uczestnik otrzymuje wygraną o wyższej wartości — jego nagroda automatycznie zostanie pomniejszona o 10% PIT.

Wygrane rzeczowe

Rozliczenie PIT 2017 stawia nieco wyższe wymagania podatnikowi wygrywającemu nagrody rzeczowe. Otóż jeżeli nagrodą jest dla przykładu sprzęt elektroniczny lub dajmy na to samochód, laureat konkursu jest zobowiązany do samodzielnego uregulowania należności podatkowej — jeszcze przed otrzymaniem nagrody. W konsekwencji organizator konkursu nie ma możliwości wydania nagrody, jeżeli zwycięzca konkursu nie jest w stanie zaprezentować dowodu uiszczenia należnego podatku. Faktyczne rozliczenie PIT 2017 online nie różni się w tym wypadku od omawianego wcześniej.

Wygrane w kasynie

W najbardziej komfortowej sytuacji znajdują się wśród osób wygrywających gracze w kasynach — w ich wypadku nie jest konieczne ani rozliczanie PIT przez Internet, ani opłacenie podatku (do wygranej o wartości 1 miliona złotych)

Szczegółowe informacje na temat różnych form rozliczenia PIT znajdują się na https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit