Samotne wychowywanie dzieci a rozliczanie deklaracji PIT

Rodzice samotnie wychowujący dzieci mogą zgodnie z prawem rozliczać swą deklarację podatkową wspólnie z dzieckiem. Jakie konkretnie warunki trzeba spełnić, by to zrobić? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

Kto rozliczy się z dzieckiem?

Z prawa do wykonania rozliczania PIT przez internet lub drogą tradycyjną (osobiście składając swój PIT w wybranym Urzędzie Skarbowym) razem z dzieckiem, ma osoba samotnie wychowująca dziecko, nawet kiedy pozostaje oficjalnie w związku małżeńskim, jednakże małżonek pozbawiony został praw rodzicielskich lub też np. odbywa on karę pozbawienia wolności, czyli odsiaduje wyrok w więzieniu. Warunku samotnego wychowywania potomka nie trzeba spełniać przez cały dany rok podatkowy. W rzeczywistości wystarczy nawet jeden dzień, podczas którego rodzic jest przykładowo rozwódką, wdową czy panną wychowującą samotnie dziecko albo dzieci, żeby móc rozliczać PIT łącznie z potomstwem.

Jak rozliczać się wspólnie z potomkiem?

przycisk-ksiegowy-wyliczenia-bialego-kalkulatora_1262-2340Aby wykonać rozliczanie PIT online albo na formularzu drukowanym wspólnie z dzieckiem jako rodzic samotnie wychowujący potomstwo, należy złożyć odpowiednie oświadczenie. Trzeba w nim napisać o opodatkowaniu jako rodzic, który sam wychowuje dzieci. Oświadczenie takie składa się pisemnie na formularzu PIT. W tym celu wystarczy po prostu zaznaczyć odpowiednią rubrykę na druku podatkowym oraz podpisać się na deklaracji (w przypadku druku papierowego, podczas składania zeznania przez internet nie jest to już konieczne).

Zalety wspólnego rozliczania się

Rozliczanie się razem z dzieckiem może przynieść sporo korzyści podatkowych. Kiedy przykładowo wysokość zarobków rodzica samotnie wychowującego dziecko mogłaby spowodować (w przypadku składania przez niego PIT-u samodzielnie) przejście do wyższej skali podatkowej (to znaczy z 18% do 32%, kiedy roczne zarobki będą wyższe niż 85.528 zł), to w wyniku wspólnego rozliczania się, łączną kwotę zarobków można byłoby obniżyć. W tym przypadku więc rodzic pozostałby w niższej, 18-procentowej skali. Kolejną istotną zaletą jest również możliwość skorzystania z podwójnej wartości kwoty wolnej od podatku.