Sprawdź, jakie są terminy rozliczania PIT w 2017 roku

Za nieterminowe rozliczenie się z Urzędem Skarbowym, mogą grozić niestety kary i upomnienia. Terminów składania deklaracji podatkowych jest kilka, dlatego w szczególności osoby, które muszą złożyć więcej niż jeden PIT, powinny bardzo tego pilnować, aby uniknąć niemiłych konsekwencji. W poniższym tekście przypominamy do kiedy i jaki PIT należy złożyć w 2017 roku.

PIT-y w terminie styczniowym

Do końca stycznia 2017 deklarację podatkową mają obowiązek złożyć osoby rozliczające się w formie karty podatkowej, tzn. składające PIT-16A. W tym samym terminie deklarację muszą złożyć duchowni (PIT-19A). Również osoby rozliczające się ryczałtem, które prowadzą własną działalność gospodarczą, muszą do 31 stycznia przedłożyć PIT-28.

Deklaracje do końca lutego

Do końca lutego natomiast rozliczanie PIT-u online albo papierowo muszą wykonać pracodawcy, wypełniający zeznanie PIT-40 za swojego pracownika albo PIT-40A (ZUS za świadczeniobiorcę).

calculator-1600026_640Najwięcej PIT-ów do 2 maja

Największą ilość deklaracji podatnicy złożą do 2 maja. Wtedy mija termin składania PIT-u nr 36, przeznaczonego dla podatników rozliczających się wedle skali podatkowej, którzy przynajmniej część swych przychodów uzyskali bez pośrednictwa płatnika, a także PIT-36L, który dotyczy podatników rozliczających się liniowo. 2 maja to również termin obowiązkowy dla osób składających PIT-37 (za pracę, w przypadku gdy przychody rozliczane są przez płatnika, np. pracodawcę), PIT-38 (odpłatne zbycie papierów wartościowych, udziałów w spółkach albo pochodnych instrumentów finansowych) i PIT-39 (zbycie nieruchomości).

Rozlicz się w terminie, uniknij konsekwencji od fiskusa

Pamiętajmy, że terminowe rozliczanie PIT przez internet albo drogą tradycyjną (osobiście w Urzędzie Skarbowym, za pośrednictwem Poczty Polskiej czy też w Polskim Urzędzie Konsularnym), pozwoli nam uniknąć wielu niemiłych sytuacji, upomnień od fiskusa a nawet nałożonych przez niego kar. Jeśli wysyłamy PIT pocztą pamiętajmy, że data nadania listu uznawana jest za datę doręczenia deklaracji.