Ulgi i odliczenia podatkowe dla prowadzących działalność gospodarczą

Składanie deklaracji podatkowej dla większości przedsiębiorców to niestety nie tylko niełatwe, ale również niezbyt przyjemne zadanie. PIT-y dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą są niestety bardziej skomplikowane niż np. dla pracowników otrzymujących dochody z jednego źródła. Jednakże swego rodzaju rekompensatą są ulgi podatkowe. Sprawdź, jakie odliczenia należą się przedsiębiorcom.

Ulga polegająca na odliczaniu strat

Ulgę tę stosuje się w przypadku poniesienia przed przedsiębiorcę straty w danym roku podatkowym. Osoba prowadząca działalność może, wykonując rozliczenie PIT 2016 online, obniżyć o jej wysokość dochód do opodatkowania, aczkolwiek jest to możliwe wyłącznie w najbliższych, następujących po sobie kolejno pięciu latach podatkowych. Wysokość obniżenia dochodu w danym roku nie może przekroczyć 50% z rozliczanej za konkretny rok straty.calculator-1112860_640

Ulga badawczo-rozwojowa B+R

Daje przedsiębiorcy możliwość zwrotu do 50% wydatków, które przeznaczył on za zaawansowane rozwiązania technologiczne. Ma on jednakże obowiązek w danym roku podatkowym albo roku poprzedzającym, prowadzić działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Wartość odliczenia jest uzależniona od rodzaju poniesionych wydatków albo wielkości przedsiębiorstwa. Od podstawy opodatkowania można odliczyć od 10 do 30% wydatków, na przykład materiały albo surowce, składki i wynagrodzenia dla pracowników, ekspertyzy, opłaty za korzystanie z naukowej aparatury czy usługi doradcze.

Ulga na przedszkola i żłobki

Ulga owa dotyczy pracodawców decydujących się na pokrycie wydatków swojego pracownika na opiekunkę, żłobek, przedszkole albo inną formę dziennej opieki nad dzieckiem ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (środki te zwolnione są z podatku dochodowego). Wysokość ulgi nie może przekroczyć 400 zł rocznie na dziecko za żłobek i 200 zł za przedszkole. Rodzic ma obowiązek dostarczyć FV albo rachunek, który potwierdzi korzystanie z konkretnej formy opieki oraz wysokość poniesionych kosztów.