Ulgi rehabilitacyjne, na leki i inne – sprawdź odliczenia związane ze zdrowiem

Sporą część odliczeń podatkowych stanowią ulgi dotyczące wydatków poniesionych na sprawy dotyczące zdrowia i leczenia. Jakie to konkretnie odliczenia? I z których z nich masz prawo skorzystać? Dowiedz się w naszego poradnika.

Odliczenie na psa asystującego

Dla osób niepełnosprawnych z pierwszą grupą inwalidzką, która związana jest z niepełnosprawnością ruchową, a także dla niewidomych z pierwszą lub drugą grupą inwalidzką, przewidział ustawodawca możliwość skorzystania z ulgi na przewodnika albo psa asystującego. Należy pamiętać, że pies musi posiadać odpowiedni certyfikat, który określa jego status jako zwierzęcia wykorzystywanego w określonych celach rehabilitacyjnych. Osoby wpisujące w swe rozliczenie PIT 2018 wydatki poniesione na wyżej wymienione usługi, mogą otrzymać do 2280 zł zwrotu rocznie.

Odliczenie z tytułu lekarstw

biznes-kobieta-pracuje-w-biurze-wykresie-finansowej_1232-1540Odliczeniu podatkowemu z tytułu ulgi na leki podlega kwota, która przekracza w konkretnym miesiącu wysokość 100 zł. Aby skorzystać z odliczenia, należy posiadać rachunki albo faktury VAT za zakupione medykamenty, a także zaświadczenie lekarskie mówiące o konieczności regularnego zażywania kupowanych lekarstw.

Ulga na auto

Wspomniane odliczenie jest przeznaczone dla niepełnosprawnych osób, jak również ich opiekunów prawnych, korzystających na co dzień z samochodu, który jest przystosowany do przewozu niepełnosprawnych. W ramach tej ulgi można otrzymać do 2280 zł rocznie. Podatnicy, którzy chcą skorzystać z tego odliczenia w rozliczeniu PIT, muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności pierwszego lub drugiego stopnia, akt własności albo współwłasności pojazdu oraz skierowanie na rehabilitację.

Odliczenie rehabilitacyjne

Ulga na rehabilitację obejmuje – jak sama nazwa wskazuje – wydatki na zabiegi rehabilitacyjne chorego. W związku z tym należy posiadać faktury i rachunki zaświadczające o poniesionych wydatkach, jak również wymagane jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Skorzystają z niej zarówno same osoby niepełnosprawne, jak i jej rodzice czy prawni opiekunowie.