Wspólne rozliczanie się małżonków w deklaracji podatkowej

Wiele małżeństw chciałoby składać wspólne roczne rozliczenie podatkowe. Nie zawsze jest to jednak możliwe, bowiem sam fakt bycia w związku małżeńskim nie gwarantuje owej możliwości. Kiedy więc można złożyć wspólny PIT z mężem lub żoną? Wyjaśniamy w poniższym tekście.

Które małżeństwa złożą wspólny PIT?

Osoby będące w związku małżeńskim, które chciałyby wykonać wspólne rozliczenie PIT 2016, powinny spełnić parę warunków. Nie wystarczy jedynie być małżeństwem – musi ono trwać bowiem określony czas, czyli minimum jeden cały rok podatkowy. Małżonkowie powinni również rozliczać się na zasadach ogólnych, to znaczy według skali podatkowej 18% lub 32%. Gdy mąż lub żona rozlicza się podatkiem liniowym, według karty podatkowej lub też ryczałtem ewidencjonowanym, nie może się rozliczyć razem ze swym małżonkiem czy małżonką. Wyjątkiem jest w tym przypadku rozliczenie się ryczałtem, ale od przychodów z prywatnego najmu np. nieruchomości.olowek-podatki_19-141515

Jak wspomniano wyżej, istotna jest długość trwania małżeństwa (przynajmniej rok). Nowożeńcy często popełniają błąd i chcą rozliczać się już za rok, w którym wzięli ślub. Jest to niezgodne z prawem. Istotne jest również posiadanie przez małżeństwo wspólnoty majątkowej, tak więc separacja, rozwód lub przynajmniej intercyza, która zakłada odrębność majątkową, niweluje możliwość wspólnego rozliczania się.

Który PIT wybrać?

Należy pamiętać, że małżonkowie mogą składać wspólne rozliczenie PIT na drukach PIT-36 oraz PIT-37. Ostatecznym terminem w 2017 roku na złożenie owych deklaracji jest 2 maja. Po tym terminie złożenie wspólnego zeznania nie będzie już możliwe, tak więc małżonkowie będą mogli przedłożyć jedynie osobne formularze, każde z nich swój własny. Jeżeli żonie i mężowi zależy więc koniecznie na wspólnej deklaracji podatkowej, muszą obowiązkowo trzymać się wyznaczonej wyżej daty. Rzecz jasna konieczność terminowego złożenia deklaracji nie wynika jedynie z chęci wspólnego rozliczenia. Należy pamiętać, że nieprzestrzeganie ustawowych terminów skutkuje odpowiedzialnością karno-skarbową, w tym m.in. koniecznością zapłacenia kary grzywny.